image banner
VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Thu Hà
Chức danh:Văn phòng Đảng ủy
Điện thoại:0376154843
Email:nguyenthithuha82@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn