image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Kpă Thinh
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy – CT. HĐND
Điện thoại:02573606246
Email:kpathinh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Hữu Nhiệm
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0919333861
Email:nguyenhuunhiem@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn