image banner
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Kpă Thinh
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy – CT. HĐND
Điện thoại:02573606246
Email:kpathinh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Văn Diễu
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:0962331337
Email:levandieu@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Nay Hiếp
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0869468090
Email:nayhiep@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn