image banner
LÃNH ĐẠO UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Văn Diễu
Chức danh:Chủ tịch UBND
Điện thoại:0962331337
Email:levandieu@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Ngọc Thanh
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:0987645982
Email:nguyenngocthanh83@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn