image banner
CÂY LÚA NƯỚC QUA 10 NĂM CANH TÁC

    Cùng với sự phát triển của tỉnh, huyện, nền sản xuất nông nghiệp của xã nhà cũng có sự chuyển biến về số lượng cũng như chất lượng. Chính phủ và Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển cây lúa, như theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Quyết định số 1193/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên (nay là Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, có hiệu lực từ ngày 01/8/2017) ... Từ đó đã khuyến khích nông dân trên địa bàn xã ở vị trí có công trình thủy lợi tích cực canh tác cây lúa nước, đảm bảo ổn định lương thực tại chỗ.

    Qua 10 hình thành đồng ruộng nước, bà con Buôn Học, Buôn Chơ, Buôn Lé biết sản xuất và dần đi đến việc phát triển cây lúa nước, nơi mà trước đây chưa bao giờ có phong trào trồng cây lúa nước; thực hiện chuyển đổi phương thức sản xuất cũ, lạc hậu từ cây lúa thổ sang phương thức sản xuất mới bằng phương thức gieo sạ.

    Sau khi đập Thủy điện Sông Ba Hạ đi vào hoạt động, lượng nước dâng cao làm ngập diện tích đất sản xuất của bà con nhân dân, dẫn đến tình trạng thiếu đất sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao chính vì vậy nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Huyện Ủy, UBND huyện làm việc với Công ty Thủy điện sông Ba Hạ. Năm 2012 đầu Tư Xây dựng Trạm Bơm điện buôn Lé cung cấp nước cho đồng ruộng lúa hai vụ tại buôn Chơ, buôn Học, Lé A giải quyết công ăn việc làm ổn định cho nhân dân bị mất đất.

    Trạm bơm điện buôn Lé xã Krông Pa là công trình tái định canh thuộc dự án thủy điện sông Ba Hạ, nhiệm vụ công trình là cấp nước để phục vụ sản xuất cho trên 200 ha lúa nước 02 vụ và 100 ha màu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định lương thực tại chỗ cho bà con nhân dân trong và ngoài vùng dự án. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất cây lúa nước đầu tiên từ vụ Đông Xuân 2013-2014, với 35,5 ha/77hộ.

    Về thời vụ: Có 2 vụ sản xuất chính, là Đông Xuân và Hè Thu.

    - Đối với vụ sản xuất Đông Xuân: thời gian làm đất và gieo sạ từ ngày 20/12 năm trước đến 10/01 năm sau. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống lúa và điều kiện cụ thể mà bố trí gieo sạ gọn, tập trung theo từng vùng; để lúa trổ bông sau tiết Kinh trập và thu hoạch khoảng trung tuần tháng 4.

    - Đối với Vụ Hè Thu: thời gian làm đất và gieo sạ từ ngày 20/5 đến ngày 10/6 để lúa trỗ tập trung khoảng sau tiết Lập Thu (ngày 07/8), thu hoạch khoảng hạ tuần tháng 9 hàng năm.

    - Về hiệu quả kinh tế:

    Với 103 ha đất lúa thổ, bà con chỉ sản xuất tận dụng nước trời mỗi năm 01 vụ (01 vụ bỏ đất hoang), năng suất lúa bình quân hàng năm thấp, chỉ đạt khoảng 15 tạ/ha, tổng sản lượng lúa hàng năm chỉ khoảng 154,5tấn. Nay áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất lúa nước, đạt năng suất bình quân 69 tạ/ha, sản lượng đạt 710,7 tấn/vụ (tức là 1.421,4tấn/năm 2 vụ), hiệu quả đem lại rất lớn, giá trị đem lại từ cây lúa trên  7,8 tỷ đồng/năm, giải quyết công ăn việc làm cho bà con nhân dân, giải quyết lương thực tại chỗ, ngoài ra còn bán cho các thương lái ở các địa phương lân cận….

   - Về hiệu quả xã hội:

    Chuyển đổi được phương thức sản xuất cũ, lạc hậu vốn có từ bao đời nay của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Krông Pa từ cây lúa thổ, sang phương thức sản xuất mới bằng gieo sạ lúa nước 2 vụ năng suất cao, ổn định lương thực tại chỗ, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của huyện Sơn Hòa. Đồng thời tạo công ăn, việc làm ổn định, góp phần giới hạn được nạn phá rừng làm nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Krông Pa.

Một số hình ảnh về cây lúa nước của xã Krông Pa

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Ảnh: La Chí Tùng

    Các hộ đồng bào ở buôn Chơ, buôn Học, xã Krông Pa qua 10 năm làm quen và bắt tay vào trồng lúa nước giờ đã biết làm các khâu chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Thuần thục được cách trồng cây lúa nước nên bà con đã chủ động được nguồn lương thực và niềm vui đã hiện diện trong nhà sàn của đồng bào nơi đây. Có thể khẳng định rằng, cây lúa nước đã thực sự đem đến cho đồng bào xã Krông Pa sự đổi thay đáng kể. Tình trạng thiếu đói giáp hạt đến nay không còn. Người nông dân nơi đây tự tin và “mê” làm lúa nước. Và họ cũng đã có những mùa vàng bội thu ngoài mong đợi.

La Thanh Huấn
Tin liên quan
Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn