image banner
ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ KRÔNG PA LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019-2024

     Thực hiện Kế hoạch số: 06 -KH/HTN ngày 08/3/2024  của  Ủy ban Hội LHTN xã, sáng ngày 19/4/2024, Hội Liên hiệp Thanh niên (Hội LHTN) Việt Nam xã Krông Pa tổ chức Đại hội Hội LHTN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. 

    Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiềm kỳ 2019-2024: Xã Krông Pa có 1.042 thanh niên chiếm gần 30% dân số toàn xã, đây là lực lượng trẻ, xung kích, hăng hái học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã đã chủ động xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên hằng năm, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho hội viên, thanh niên về Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn - Hội - Đội; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; triển khai Luật thanh niên 2020; Luật phòng, chống ma túy năm 2021, công tác phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền về Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”… tổ chức hơn 15 cuộc tuyên truyền cho 600 lượt hội viên, thanh niên; nhất là thông qua các hoạt động chuyển đổi số đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội Fanpage Facebook của Đoàn xã. Phối hợp tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trực tuyến trong học sinh trung học cơ sở; qua đó đã có hơn 1.200 lượt hội viên, thanh niên tham gia.  Thành lập đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số với 12 thành viên tham, tham gia tập huấn và hướng dẫn người dân cài đặt nền tảng Công dân số và tài khoản thanh toán điện tử. Đến nay đã hướng dẫn được 250 công dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, 230 hồ sơ chứng thực bản sao điện tử.  

    Tổ chức tuyên truyền 18 buổi cho học sinh về kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, kỹ năng an toàn trên mạng; cử 20 lượt cán bộ Hội tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụcho cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở do Huyện hội và Tỉnh hội tổ chức.

    Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 300 hội viên mới; chuyển đi 80 hội viên; trưởng thành 95 hội viên; xóa tên do không tham gia sinh hoạt và quá tuổi 75 hội viên. Tổng số hội viên hiện nay là 774/1042 thanh niên....

     Đại hội đã bầu ra 01 đ/c Chủ tịch, 01 đ/c PCT và 01 đ/c Ủy viên UBKT của Hội LHTN Việt Nam xã Krông Pa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. 

     Đại hội đã thông qua Nghị quyết  Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Krông Pa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với một số chỉ tiêu như: Đại hội tán thành, nhất trí thông qua 11 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm:

*          Nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục:

1.     100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 90% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

*          Nhóm chỉ tiêu về công tác phát huy thanh niên:

2.     Hàng năm thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Mỗi hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện.

3.     Hằng năm, vận động hội viên, thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu trên giao.

*     Nhóm chỉ tiêu về công tác đồng hành với thanh niên:

4.      Hỗ trợ ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia các hoạt động tư vấn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên.

5.     Hàng năm, tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 150 thanh niên, trong đó ít nhất 100 thanh niên có việc làm ổn định.

6.     60% thanh niên được tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số.

7.     Hàng năm tổ chức 2-3 hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng ít nhất 20 suất quà cho gia đình chính sách, hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế và nhân dân.

8.     Xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển.

*     Nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:

9.     Hàng năm, 100% cán bộ Hội tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ Hội do Hội các cấp tổ chức.

1     Phấn đấu hàng năm kết nạp mới 40 hội viên, trong đó có ít nhất 20 hội viên ưu tú được kết nạp Đoàn. Tỷ lệ thu hút thanh niên tham gia tổ chức Đoàn - Hội đạt trên 80%.

1     Phấn đấu xây dựng 100% chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm hoạt động có hiệu quả.

Một số hình ảnh trong hội nghị

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
UBND xã Krông Pa
Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn