image banner
TƯ PHÁP _ HỘ TỊCH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Ra Lan Nhiên
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0397639000
Email:ralannhien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Võ Thị Minh Họa
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0941364516
Email:vothiminhhoa@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn