image banner
XÂY DỰNG _ MÔI TRƯỜNG
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Ksor Y Tiên
Chức danh:Công chức Địa chính - Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường
Điện thoại:0985125375
Email:ksorytien@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn