image banner
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Lê Thanh Thảo
Chức danh:Công chức Văn hoá – Xã hội
Điện thoại:0971772987
Email:nguyenlethanhthao@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn