image banner
TÀI CHÍNH _ KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Châu Thị Mỹ Dung
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0972168016
Email:chauthimydung@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Trương Thị Diễm Kiều
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0966645095
Email:truongthidiemkieu@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn