image banner
 • VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ
 • THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ
 • THƯỜNG TRỰC HĐND
 • LÃNH ĐẠO UBND
 • VĂN PHÒNG _THỐNG KÊ
 • XÂY DỰNG _ MÔI TRƯỜNG
 • TÀI CHÍNH _ KẾ TOÁN
 • TƯ PHÁP _ HỘ TỊCH
 • VĂN HOÁ - XÃ HỘI
 • CÔNG AN XÃ
 • HỘI NÔNG DÂN
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH
 • ĐOÀN THANH NIÊN
 • LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Thu Hà
Chức danh:Văn phòng Đảng ủy
Điện thoại:0376154843
Email:nguyenthithuha82@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn